Przejdź do treści

Wybór zakresu badań wg dyscyplin

Podczas studiów w Szkole Doktorskiej, doktoranci prowadzą badania naukowe/prace artystyczne umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie realizują zajęcia określone w ramowym programie Szkoły Doktorskiej. Wskazane jest, aby kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z przyszłym promotorem sprecyzowali tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie jest wykaz potencjalnych promotorów i tematyki proponowanych badań naukowych/działań artystycznych na poszczególnych Wydziałach.

Nauki humanistyczne

Historia

Prof. dr hab. Janusz Spyra
Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Prof. dr hab. Zbigniew Anusik
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Dr hab. Maciej Franz, prof. UAM
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Prof. dr hab. Ryszard Skowron
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD
Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski
Prof. dr Aleš Zařícký
Dr hab. Grzegorz Żabiński, prof. UJD

Językoznawstwo

Dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD
Prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek
Dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD
Dr hab. Agnieszka Klimas
Prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Dr hab. Jolanta Szarlej (ATH)
(potencjalni promotorzy pomocniczy: dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, dr Hanna Kaczmarek,  dr Andrzej Skwara, dr Grzegorz Gwóźdź)
Dr hab. Dorota Suska, prof. UJD
Dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD

Literaturoznawstwo

Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD
Dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper
Dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD
Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska
Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD
Prof. dr hab. Adam Regiewicz
Dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek
Dr hab. Bartosz Małczyński, prof. UJD
Dr hab. Barbara Szargot prof. UJD
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik
Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki
Dr hab. Katarzyna Janus

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki chemiczne

Dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski
Dr Grygoriy Dmytriv
Prof. dr hab. Józef Drabowicz
Prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

Nauki fizyczne

Dr hab. Edmund Golis, prof. UJD
Prof. dr hab. Dominik Dorosz
Dr hab. Ewa Mandowska, prof. UJD
Dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. UJD
Dr hab. Anna Migalska-Zalas

Sztuka

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Prof. Grzegorz Banaszkiewicz
Dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD
Prof. Jarosław Kweclich
Dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD
Dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD
Dr hab. Janusz Pacuda, prof. UJD
Dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. UJD
Kw II st. Andrzej Desperak, prof. UJD
Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD
Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
Dr hab. Bartosz Frączek