Przejdź do treści

Wybór tematyki badań wg dyscyplin

 

Podczas studiów w Szkole Doktorskiej, doktoranci prowadzą badania naukowe/prace artystyczne umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie realizują zajęcia określone w ramowym programie Szkoły Doktorskiej. Wskazane jest, aby kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z przyszłym promotorem sprecyzowali tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie jest wykaz potencjalnych promotorów i tematyki proponowanych badań naukowych/działań artystycznych na poszczególnych Wydziałach.

Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Historia

Tematyka badań – Historia

Dyscyplina: Literaturoznawstwo

Tematyka badań – Literaturoznawstwo

Dyscyplina: Językoznawstwo

Tematyka badań – Językoznawstwo

Dyscyplina: Filozofia

Tematyka badań – Filozofia

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Dyscyplina: Nauki o kulturze fizycznej

Tematyka badań – Nauki o kulturze fizycznej

Dyscyplina: Nauki o zdrowiu

Tematyka badań – Nauki o zdrowiu

Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie

Tematyka badań – Nauki o bezpieczeństwie

Dyscyplina: Nauki prawne

Tematyka badań – Nauki prawne

Dyscyplina: Pedagogika

Tematyka badań – Pedagogika

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Nauki chemiczne

Tematyka badań – Nauki chemiczne

Dyscyplina: Nauki fizyczne

Tematyka badań – Nauki fizyczne

Sztuki

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Tematyka badań – Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dyscyplina: Sztuki muzyczne

Tematyka badań – Sztuki muzyczne