Przejdź do treści

Wybór zakresu badań wg dyscyplin

Podczas studiów w Szkole Doktorskiej, doktoranci prowadzą badania naukowe/prace artystyczne umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie realizują zajęcia określone w ramowym programie Szkoły Doktorskiej. Wskazane jest, aby kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z przyszłym promotorem sprecyzowali tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie jest wykaz potencjalnych promotorów i tematyki proponowanych badań naukowych/działań artystycznych na poszczególnych Wydziałach.

Nauki humanistyczne

Historia

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz
Prof. dr hab. Janusz Spyra
Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Prof. dr hab. Zbigniew Anusik
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Dr hab. Maciej Franz, prof. UAM
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Prof. dr hab. Ryszard Skowron
Dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD
Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski
Prof. dr Aleš Zařícký
Dr hab. Grzegorz Żabiński, prof. UJD

Językoznawstwo

Prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek
Dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD
Dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD
Dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD
Prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Dr hab. Jolanta Szarlej (ATH)
(potencjalni promotorzy pomocniczy: dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, dr Andrzej Skwara)
Dr hab. Dorota Suska, prof. UJD
Dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD
Dr hab. Renata Bizior, prof. UJD

Literaturoznawstwo

Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik
Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki
  • Literatura antyczna (powieść antyczna i jej oddziaływanie na powieść nowożytną, antyczne źródła retoryki i erystyki, nowożytność wobec tradycji antycznej)
  • Literatura staropolska (twórcy staropolscy wobec literatury antycznej) – (nabór zakończony)
  • Literatura nowołacińska (polscy autorzy piszący po łacinie, łacińska poezja i proza w Polsce, polska średniowieczna i renesansowa kosmografia i geografia) – (nabór zakończony)
Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska
Prof. dr hab. Adam Regiewicz
Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD
Dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper
Dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD
Dr hab. Katarzyna Janus, prof. UJD
Dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD
Dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek
Dr hab. Bartosz Małczyński, prof. UJD
Dr hab. Barbara Szargot prof. UJD
Dr hab. Joanna Warońska, prof. UJD

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki chemiczne

Dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski
Dr Grygoriy Dmytriv
Prof. dr hab. Józef Drabowicz
Prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk
Prof. dr hab. Cezary Kozłowski
Prof. dr hab. Henryk Bala (drugi promotor w przypadku pracy interdyscyplinarnej)
Dr hab. Ewa Mielniczek-Brzóska, prof. UJD
Dr hab. Piotr Rychter, prof. UJD
dr inż. Michał Kawalec

 

Nauki fizyczne

Prof. dr hab. Jacek Filipecki
Prof. dr hab. Mikhail Brik
Prof. dr hab. Yuriy Povstenko
Dr hab. Edmund Golis, prof. UJD
Prof. dr hab. Dominik Dorosz
Dr hab. inż. Zygmunt Bąk, Prof. UJD
Dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD
Dr hab. Ewa Mandowska, prof. UJD
Dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. UJD
Dr hab. Michał Piasecki, Prof. UJD
Dr hab. Anna Migalska-Zalas

Sztuka

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
Dr hab. Jakub Jakubowski
Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD
Prof. Jarosław Kweclich
Dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD
Dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD
Dr hab. Janusz Pacuda, prof. UJD
Dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. UJD
Kw II st. Andrzej Desperak, prof. UJD
Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD
Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
Dr hab. Bartosz Frączek

Sztuki muzyczne

dr hab. Maryla Renat, prof. UJD
dr hab. Lesław Podolski, prof. UJD
dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD – akordeon
dr hab.  Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD – fortepian
dr hab. Ewa Jabłczyńska, prof. UJD – gitara
dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD – fortepian
dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD – fortepian
prof. dr hab. Jerzy Swoboda
dr hab. Przemysław Jeziorowski, prof. UJD

Nauki o zdrowiu

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

prof. dr hab. Wiesław Pilis

dr hab. n. med., dr. n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

dr hab. n. med. Tomasz Gabryś, prof. UJD

 

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. UJD

dr hab. med. Ewa Ogłodek, prof. UJD

dr hab. Renata Barczyńska Felusiak, prof. UJD – nauki o zdrowiu

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD – technologia żywności i żywienia

dr hab. n. med. Maciej Świat Prof. UJD