Przejdź do treści
Szkoła Doktorska UJD
Język polski i/lub angielski w kontekście europejskim: historia – media – dyskurs – kultura

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowej Agencji ds. Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

Nr projektu: PPI/STE/2018/1/00006