Przejdź do treści

Biuro Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki oraz Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Szkoła Doktorska

ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
pokój 134 (I piętro)

tel.: +48 34 378 43 41
e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl

Rada ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki

ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
pokój 135 (I piętro)

tel.: +48 34 378 43 65
e-mail: rns@ujd.edu.pl