Przejdź do treści

Wyniki procedury rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 w zakładce: Dla kandydatów

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023 w zakładce: Dla kandydatów

Zapraszamy!

Konkurs Komunikacja naukowa „Three Minute Thesis® (3MT®)”

Zapraszamy do 5 edycji ogólnoświatowego konkursu

konkurs komunikacja naukowa

Szczegóły konkurs: https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/konkurs-three-minute-thesis/  

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 27 października 2022 r. za pośrednictwem formularza: https://www.polsl.pl/rjo…/rejestracja-three-minute-thesis/

Doktorantka Szkoły Doktorskiej UJD na spotkaniu z Parą Prezydencką RP

2 maja 2022 r. w Belwederze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w tegorocznym święcie wzięli udział prezesi polskich organizacji działających za granicą, działacze społeczni z różnych krajów. Ze słowami powitania zwrócili się do zebranych Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą oraz inni przedstawiciele władz państwowych.

W uroczystości wzięła również udział doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prezes organizacji społecznej „Konfederacja Polaków Podola XXI wieku” (Winnica, Ukraina) pani mgr Olena Havryliuk (dyscyplina językoznawstwo), organizatorka cyklu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom metodyki, literatury, kultury, historii.

(Fotorelacja w zakładce: osiągnięcia doktoranów)

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

 

 Szkolenie BHP
  1. http://www.dss.ujd.edu.pl/420,Szkolenie-BHP
Bezpieczne i higieniczne warunki studiowania
  1. https://www.ujd.edu.pl/articles/view/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
 Obrona cywilna
  1. http://www.dss.ujd.edu.pl/422,Obrona-cywilna-

 

NOWOŚĆ! Doktorat w dyscyplinie nauki o zdrowiu 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu 

 

Rada Doskonałości Naukowej przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Niniejsza decyzja została podjęta 25 października 2021 roku. To już ósme uprawnienie do nadawania stopnia doktora, które posiada Uczelnia.  Oznacza to, że Szkoła Doktorska UJD może kształcić doktorów w tej dyscyplinie. 

Szkoła Doktorska UJD prowadzi obecnie kształcenie w siedmiu dyscyplinach, od października 2022 r. będzie to osiem dyscyplin.

NOWOŚĆ! Doktorat w dyscyplinie sztuki muzyczne

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne

Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję 28 października 2019r. o nadaniu Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne (dziedzina sztuki). Oznacza to, że Szkoła Doktorska UJD może kształcić doktorów w tej dyscyplinie. Nasz Uniwersytet jest jedyną uczelnią na południu kraju szczycącą się tym uprawnieniem.

 

sprawdź