Przejdź do treści

 

Pierwszy cykl kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD dobiegł końca

28 września 2023r. o godzinie 14.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie odbyło się uroczyste spotkanie z pierwszymi Absolwentkami i Absolwentami Szkoły Doktorskiej UJD.

Pierwszy cykl kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD (2019-2023) ukończyło 17 Doktorantek i Doktorantów, w tym 13 osób, które realizowały program STER w dwóch dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwo i językoznawstwo.
Projekt Badania naukowe w dyscyplinie literaturoznawstwo: Literatura polskojęzyczna i/lub niemieckojęzyczna w kontekście europejskim: współczesność – media – tradycja – (inter)kultura – emigracja – recepcja (nr umowy PPI/STE/2018/1/00005/U/001) ukończyło łącznie 7 osób (z Ukrainy, Nigerii, Federacji Rosyjskiej) , natomiast projekt w dyscyplinie językoznawstwo Język polski i/lub angielski w kontekście europejskim: historia – media – dyskurs – kultura (nr umowy PPI/STE/2018/1/00006/U/0001) ukończyło 6 osób (z Ukrainy, Wielkiej Brytanii). Oba projekty były współfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Programu STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.
W trakcie spotkania JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Kapuśniak wręczyli zaświadczenia ukończenia Szkoły Doktorskiej 10 Doktorantkom i Doktorantom, a wśród nich 9 zagranicznym, którzy realizowali program STER oraz jednej polskiej Doktorantce w dyscyplinie literaturoznawstwo. Tym pierwszym wręczone zostały również zaświadczenia wydane przez NAWA o wzięciu udziału w projekcie.
Doktorantki i Doktoranci Szkoły Doktorskiej UJD przez cztery lata aktywnie działali na polu naukowym, popularnonaukowym oraz organizacyjnym:

 • opublikowali łącznie ok. 104 artykuły naukowe i rozdziały w monografiach wieloautorskich w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim, w tym 45 publikacji w czasopismach i wydawnictwach punktowanych z listy ministerialnej;
 • prezentowali wyniki swoich badań podczas ok. 127 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym odbywających się w Europie (Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Belgia, UK, Ukraina, Litwa, Turcja, Rumunia, Rosja) i na świecie (Kanada, USA, Argentyna);
 • odbyli krótko- lub długoterminowe staże w krajowych i/lub zagranicznych ośrodkach akademickich – w ramach realizacji programu NAWA PROM przebywali np. w Moskwie, Helsinkach, Kownie, Leicester, Nowym Yorku a w ramach programu Erasmus+ na Cyprze. Poza tym zrealizowano staże w Kamieńcu Podolskim, Łucku i Wilnie;
 • odbyli szereg kursów samokształceniowych oferowanych w formie online przez instytucje i uczelnie amerykańskie oraz europejskie – służących doskonaleniu zawodowemu, rozwijaniu kompetencji naukowych i kompetencji miękkich oraz pogłębiających wiedzę z zakresu realizowanych projektów badawczych, w tym na platformie Coursera, na międzynarodowych kursach i warsztatach dla edukatorów.
 • aktywnie uczestniczyli w działalności organizacyjnej na rzecz współpracy międzynarodowej oraz popularyzacji kultury, historii i literatury polskiej za granicą – organizacja projektów edukacyjnych np. Spotkania z Historią oraz Czytam, bo lubię, Narodowe czytanie, organizacja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Losy Polaków i Losy Ojczyzny, której współorganizatorami byli również Doktorantki i Doktoranci Szkoły Doktorskiej.

Serdecznie gratulujemy pierwszym Absolwentkom i Absolwentom oraz życzymy dalszych sukcesów i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.
Więcej informacji na stronie głównej UJD: Spotkanie z absolwentami Szkoły Doktorskiej 2019-2023


Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”

 

W dniu 18 września uruchamiamy dodatkową rekrutację do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”.

Szczegółowe informacje i harmonogram dostępny na stronie rekrutacji:  https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/news/2023Z_SD/

Serdecznie zapraszamy


SZKOŁA DOKTORSKA UJD ZAPRASZA
kandydatów do rekrutacji w 13 dyscyplinach naukowych

 

1 sierpnia 2023r. rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD. Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) od 1 sierpnia do 4 września 2023r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, zasady oraz kryteria kwalifikacji doktorantów znajdują się w systemie IRK oraz na stronie szkoły doktorskiej w zakładce Dla kandydata

W Szkole Doktorskiej UJD kształcenie prowadzone jest w zakresie następujących dyscyplin naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki prawne,
 • nauki o zdrowiu,
 • pedagogika,
 • sztuki muzyczne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Doktorant Szkoły Doktorskiej UJD Przemysław Chałupka stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

 

W dniu 29 czerwca 2023 r. – spośród 1828 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium dla młodych naukowców – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.
Z dumą informujemy, ze Doktorant Szkoły Doktorskiej UJD mgr Przemysław Chałupka, reprezentujący dyscyplinę sztuki muzyczne, realizujący badania naukowe pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, jako jedna z dwóch osób z dyscypliny sztuki muzyczne.
Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała
Alina Gil, Dyrektor SD


Szkoła Doktorska oraz Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze zapraszają na otwarte seminaria doktorantów „Open Your Mind”

 

Szkoła Doktorska UJD oraz Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze UJD serdecznie zapraszają na wspólne przedsięwzięcie – Otwarte Seminaria Doktorantów „Open Your Mind”, które w tym roku odbędą się w dniach: 24.05.2023 r. oraz 29.06. 2023 r. i 30.06. 2023 r. w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15, sala AB-1023.

Seminaria stanowią podsumowanie uzyskanych wyników badań naukowych lub prac artystycznych doktorantów Szkoły Doktorskiej UJD za ostatni rok.

W dniu 24.05.2023 r. (środa) w godz. 9:00 – 14:30 planujemy wystąpienia doktorantów IV roku kształcenia realizujących program STER.

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Alina Gil, prof. UJD – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UJD

dr hab. Piotr Rychter, prof. UJD – Dyrektor ICNB UJD

Oto harmonogram wystąpień na dzień 24.05.2023 r.

Harmonogramy na 29.06.2023 r. i 30.06.2023 r. znajdują się tutaj.

opr. Monika Hrapek


Szkoła Doktorska UJD się rozrasta

 

Z dumą informujemy, że na wskutek odwołań złożonych po pierwszych wynikach ewaluacji dyscyplin naukowych, cztery dyscypliny naukowe uzyskały podwyższenie kategorii:

 • z kategorii B+ do kategorii A awansowały dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne,
 • z kategorii B do kategorii B+ awansowały dyscypliny filozofia oraz nauki o bezpieczeństwie.

Zatem od nowego roku akademickiego 2023/2024 będziemy kształcić w Szkole Doktorskiej UJD w 13 dyscyplinach naukowych.

 


Wywiad z doktorantem Szkoły Doktorskiej UJD na portalu informacyjnym „czestochowskie24.pl”

 

Doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie mgr Jakub Łagiewka realizujący obecnie drugi rok kształcenia w dyscyplinie nauki chemiczne, opowiedział portalowi informacyjnemu Radia Fiat „czestochowskie24.pl” o swoich badaniach naukowych:

https://czestochowskie24.pl/czestochowa/zdolny-chemik-z-czestochowy/

Doktorant pracuje pod kierunkiem dr hab. Iwony Zawieruch, prof. UJD i zajmuje się tematyką związaną z zanieczyszczeniami wody, a konkretnie bada związki chemiczne przeznaczone do oczyszczania wód.

 


Sukces doktoranta mgr Mateusza Pawełczyka

 

Doktorant Szkoły Doktorskiej UJD mgr Mateusz Pawełczyk zdobył drugą nagrodę w 7. konkursie dla młodych twórców, imienia Mariana Michalika:

https://www.ujd.edu.pl/news/view/sukces-mgr-mateusza-paweczyka-w-konkursie-modych-tworcow-im-mariana-michalika

 


Od przyszłego roku nowe dyscypliny w Szkole Doktorskiej UJD

 

W procedurze ewaluacji dyscyplin naukowych Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał wysokie oceny, uprawniające do nadawania stopnia zarówno doktora, jak i doktora habilitowanego w 11 dyscyplinach naukowych:

 • historia – kategoria A
 • literaturoznawstwo – kategoria A
 • nauki chemiczne – kategoria A
 • nauki prawne – kategoria A
 • językoznawstwo – kategoria B+
 • nauki fizyczne – kategoria B+
 • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+
 • nauki o zdrowiu – kategoria B+
 • pedagogika – kategoria B+
 • sztuki muzyczne – kategoria B+
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – kategoria B+

Zatem wszystkie dyscypliny reprezentowane dotychczas w Szkole Doktorskiej UJD utrzymują swoją pozycję, a od przyszłego roku akademickiego dojdą nam 3 nowe dyscypliny: prawo, pedagogika i nauki o kulturze fizycznej, z czego jesteśmy bardzo dumni.

https://www.ujd.edu.pl/news/view/wysokie-kategorie-dyscyplin-naukowych-uniwersytetu-uzyskane-w-procedurze-ewaluacji

 


Sukces naszego doktoranta

 

Z radością informujemy, że mgr Jakub Łagiewka – doktorant II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauki chemiczne (promotor dr hab. Iwona Zawierucha, prof. UJD) – znalazł się w gronie 10 finalistów 5. edycji konkursu „Three Minute Thesis® (3MT®)”.

Gratulujemy naszemu doktorantowi znalezienia się w finale i życzymy powodzenia –  trzymamy kciuki!!!

https://www.ujd.edu.pl/news/view/doktorant-szkoy-doktorskiej-ujd-w-finale-konkursu-three-minute-thesis

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Losy Polaków i losy Ojczyzny: Przegląd przez stulecia IV”

 

Szanowni Państwo,

W dniach 7-8 listopada 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Losy Polaków i Losy Ojczyzny: Przegląd przez stulecia IV” – zorganizowana w formie hybrydowej przez:

 • Szkołę Doktorską Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim
 • Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie
 • Organizację społeczną „Konfederacja Polaków Podola XXI wieku”
 • Winnicką Obwodową Uniwersalną Bibliotekę Naukową.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka. W konferencji wzięli udział naukowcy z uniwersytetów i instytutów oraz pracownicy bibliotek naukowych z Polski, Ukrainy i Litwy. Uczestniczyło w niej 69 prelegentów. Teksty zgłoszonych artykułów będą wydrukowane w monografii z numerem ISBN naszego Wydawnictwa, które znajduje się na liście wydawnictw punktowanych.

https://www.ujd.edu.pl/news/view/uwaga-zmiana-terminu-konferencji-losy-polakow-i-losy-ojczyzny-przeglad-przez-stulecia-iv

https://www.ujd.edu.pl/news/view/podsumowanie-konferencji-losy-polakow-i-losy-ojczyzny-przeglad-przez-stulecia-iv

 


Wyniki procedury rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 w zakładce: Dla kandydatów

 


Harmonogram rekrutacji 2022/2023 w zakładce: Dla kandydatów

Zapraszamy!

 


Konkurs Komunikacja naukowa „Three Minute Thesis® (3MT®)”

Zapraszamy do 5 edycji ogólnoświatowego konkursu

konkurs komunikacja naukowa

Szczegóły konkurs: https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/konkurs-three-minute-thesis/  

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 27 października 2022 r. za pośrednictwem formularza: https://www.polsl.pl/rjo…/rejestracja-three-minute-thesis/

 


Doktorantka Szkoły Doktorskiej UJD na spotkaniu z Parą Prezydencką RP

 

2 maja 2022 r. w Belwederze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w tegorocznym święcie wzięli udział prezesi polskich organizacji działających za granicą, działacze społeczni z różnych krajów. Ze słowami powitania zwrócili się do zebranych Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą oraz inni przedstawiciele władz państwowych.

W uroczystości wzięła również udział doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prezes organizacji społecznej „Konfederacja Polaków Podola XXI wieku” (Winnica, Ukraina) pani mgr Olena Havryliuk (dyscyplina językoznawstwo), organizatorka cyklu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom metodyki, literatury, kultury, historii.

(Fotorelacja w zakładce: osiągnięcia doktoranów)

 


Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

 

 Szkolenie BHP
 1. http://www.dss.ujd.edu.pl/420,Szkolenie-BHP
Bezpieczne i higieniczne warunki studiowania
 1. https://www.ujd.edu.pl/articles/view/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
 Obrona cywilna
 1. http://www.dss.ujd.edu.pl/422,Obrona-cywilna-

 

sprawdź