Przejdź do treści

Przyjęcie do szkoły doktorskiej

Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 września b.r.:

  1. oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej określonego w § 15 ust. 1 pkt 2 lub jego urzędowego odpisu;
  2. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty.