Przejdź do treści

2021/2022

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD – 29 marca 2022r.

 

Zapraszamy na zebranie naukowe pracowników Instytutu Literaturoznawstwa w 29 marca 2022r. (wtorek) o godz. 15.00. Wystąpią:

prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska: Współczesna powieść historyczna. Zmiana kanonu polskości (na przykładzie utworów O. Tokarczuk i R. Raka)
oraz
dr hab. prof. UJD  Barbara Szargot: Zygmunt August u Kraszewskiego

Spotkanie odbędzie się poprzez Platformę Teams: link do wejscia tutaj

 

2021/2022

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD

 

seminarium naukowe naszego Instytutu, które odbędzie się we wtorek 26.10.2021r. o godz. 15.00 za pośrednictwem platformy Teams. Przedmiotem spotkania będzie wystąpienie naukowe pana profesora pt. „Geograficzny determinizm. Antyczna i średniowieczna nauka o klimatach w staropolskich traktatach kosmologicznych”. Proszę o przekazanie tego zaproszenia także doktorantom.

Link do wejścia: tutaj

 

 

2020/2021

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD – 16 czerwca 2021 (online)

 

W imieniu dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa prof. dr. hab. Adama Regiewicza zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w środę 16 czerwca 2021 roku za pośrednictwem platformy Teams, o godz. 15.15. Tematem spotkania będą dramaty Dwudziestolecia Międzywojennego.

Link do spotkań naukowych: tutaj

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD – 20 maja 2021 (online)

serdecznie zapraszam na czwartkowe seminarium naukowe, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams, o godz. 15.00. Tematem wystąpień jest „Literatura wobec zjawisk medialnych ” Podczas seminarium głos zabiorą: prof. dr hab. Adam Regiewicz z tematem: „Audiowizualność <<prozy środka>>”;  mgr Łukasz Sasuła na temat: „Narracyjność. Analiza narratologiczna gier wideo” oraz  mgr Michał Wilk z tematem: „Obieg literatury elektronicznej w perspektywie elitarności”.

Link do wejścia: tutaj

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD – 20 kwietnia 2021 (online)

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w Instytucie  Literaturoznawstwa 20 kwietnia o godz. 15.15 za pośrednictwem platformy Teams. Seminarium poświęcone jest  twórczości Cypriana Norwida – w dwusetną rocznicę urodzin. Głos zabiorą: prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska:  „Między Wschodem i  Zachodem. Słowiańszczyzna Cypriana Norwida i św. Jana Pawła II”;  oraz doktorantki:  mgr Klaudia Jeznach: „Światło prawdy. Personalistyczna koncepcja sztuki i człowieka. Norwid oczami Karola  Wojtyły – Jana Pawła II” i  mgr Olga Derewiecka: „Norwid –  Sebyła”.

Link do wejścia: tutaj 

Zaproszenie na seminarium naukowe Instytutu Literaturoznawstwa UJD – 26 marca 2021 (online)

Serdecznie  zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 26 marca o godz. 14.00 za  pośrednictwem platformy Teams. Podczas seminarium wystąpią prof. Andrea de Carlo (O percepcji twórczości Stefana Grabińskiego we Włoszech) oraz dr hab. prof. UJD Anna Szyndler (Polska recepcja Daniela  Kehlmanna).

Link do wejścia: tutaj