Przejdź do treści

Doniecki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stusa w Winnicy 

Konfederacja Polaków Podola XXI wieku

 

Wspólnym przedsięwzięciem organizacji społecznej Konfederacja Polaków Podola XXI wieku, Donieckiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stusa w Winnicy, oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza (Szkoła Doktorska) w Częstochowie  była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Los Polaków i losy Ojczyzny: językowo-historyczny portret polskiej wspólnoty na Podolu, która odbyła się 21 listopada 2019 r.

W komitecie organizacyjnym znalazłą się nasza doktorantka w dyscyplinie językoznawstwo mgr Olena Havryliuk, która także wygłosiła referat Pokaz językowego i kulturowego obrazu śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach Podola.  Pokłosiem konferencji będzie monografia wieloautorska, współredagowana przez panią mgr O. Havryliuk.

Konferencja ta będzie wydarzeniem cyklicznym. Koleje spotkanie naukowe zostało zaplanowane na 29 października 2020 r.  w Winnicy (Ukraina). Współorganizatorami konferencji będą: Szkoła Doktorska UJD w Częstochowie, Doniecki Uniwersytet Państwowy oraz  organizacja społeczna Konfederacja Polaków Podola XXI wieku.