Przejdź do treści

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim oraz Konfederacja Polaków Podola XXI wieku

Po raz kolejny odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Los Polaków i losy Ojczyzny: językowo-historyczny portret polskiej wspólnoty na Podolu – III  jak wspólne przedsięwzięcie Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim, organizacji społecznej Konfederacja Polaków Podola XXI wieku oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza (Szkoła Doktorska) w Częstochowie.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Losy Polaków i losy Ojczyzny: przegląd przez stulecia – III

25-26 listopada 2021, Kamieniec Podolski – Winnica – Częstochowa

Zapraszamy do udziału!

Winnica-Kamieniec Podolski – Częstochowa_2021. Program Konferencji_POL

Doniecki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stusa w Winnicy oraz Konfederacja Polaków Podola XXI wieku

 

Wspólnym przedsięwzięciem organizacji społecznej Konfederacja Polaków Podola XXI wieku, Donieckiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stusa w Winnicy oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza (Szkoła Doktorska) w Częstochowie  była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Los Polaków i losy Ojczyzny: językowo-historyczny portret polskiej wspólnoty na Podolu, która odbyła się 21 listopada 2019 r.

W komitecie organizacyjnym znalazła się nasza doktorantka w dyscyplinie językoznawstwo mgr Olena Havryliuk, która także wygłosiła referat Pokaz językowego i kulturowego obrazu śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach Podola.  Pokłosiem konferencji będzie monografia wieloautorska, współredagowana przez panią mgr O. Havryliuk.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Losy Polaków i losy ojczyzn: spojrzenie przez stulecia II –  26 listopada 2020 r.

Konferencja okazałą się być wydarzeniem cyklicznym. Koleje spotkanie naukowe odbyło się 26 listopada 2020 r.  w Winnicy (Ukraina). Współorganizatorami konferencji byli doktorantki i doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie – w dyscyplinie literaturoznawstwo, Doniecki Uniwersytet Państwowy oraz  organizacja społeczna Konfederacja Polaków Podola XXI wieku. W konferencji wzięli udział również badaczki i badacze z Instytutu Historii oraz Językoznawstwa UJD.

програма конференції (пол)24.11 (2)