Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Program STER w dyscyplinie literaturoznawstwo (2019/2020)

Literatura polskojęzyczna i/lub niemieckojęzyczna w kontekście europejskim: współczesność – media – tradycja – (inter)kultura – emigracja – recepcja

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

Nr projektu: PPI/STE/2018/1/00005