Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Dlaczego warto aplikować do programu STER?

  • studia nie są płatne i trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym,
  • gwarantowane stypendia – wszyscy doktoranci cudzoziemcy otrzymują comiesięczne stypendium. W zależności od osiągniętych wyników (od drugiego semestru) 50% zagranicznych uczestników programu STER otrzyma stypendia w wysokości 5000 PLN brutto miesięcznie. Pozostałym uczestnikom programu STER wypłacane będzie ustawowe stypendium doktorskie,
  • egzamin doktorski (po 8 semestrze) w dyscyplinie literaturoznawstwo,
  • indywidualny program kształcenia,
  • poszerzenie znajomości języków obcych (w ramach zajęć językowych), w tym także języka polskiego.