Przejdź do treści

Aktualności

 

Kalendarz grantowy

Projekty badawcze, stypendia – tu: kalendarz grantowy

Konsultacje psychologiczne

Przypominamy o możliwości konsultacji psychologicznych na platformie Enauka, jako wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z doświadczeniem stanu epidemii COVID-19. Konsultacje odbywają się:

– Dr Andrzej Margasiński: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=3463
– Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8425
– Dr Wojciech Napora: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8426
– Dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=5101

 

Dostęp do licencjonowanych baz online

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z licencjonowanych baz on-line wykupionych przez Bibliotekę Uniwersytecka spoza budynków Uczelni. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

 

Wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do kontaktu z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami (PON) zajmuje się koordynacją działań, wspierających osoby z niepełnosprawnościami w procesie dydaktycznym, włączając wsparcie edukacyjne i specjalistyczne poradnictwo. Nadrzędnym zadaniem PON jest współpraca na rzecz zapewniania równych praw w dostępie do kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Skontaktuj się z PON, jeśli potrzebujesz:

  • •porozmawiać o wpływie Twojej sytuacji zdrowotnej na proces kształcenia w warunkach zapewniających dyskrecję
  • •zidentyfikować trudności w wypełnianiu obowiązków akademickich, wynikające z Twojego stanu zdrowia
  • •ubiegać się o dostosowanie do Twoich potrzeb sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków kształcenia
  • •dowiedzieć się, jakie rozwiązania technologiczne mogłyby Ci pomóc w studiowaniu.

 

Kontakt z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON UJD):

Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pokój 29 (parter)

Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku: 9:00 – 14:30

e-mail: bon@ujd.edu.pl

tel. 34 3784 304

kom. +48 451 160 704

http://www.bon.ujd.edu.pl/

Wsparcie coachingowe
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON UJD)

 

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia coachingowego (on-line) świadczonego przez wykwalifikowanego pracownika BON. Usługa skierowana jest do studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Jej celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z izolacją społeczną oraz z organizacją życia społecznego, edukacyjnego i zawodowego w dobie pandemii.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00. Przewidywany czas spotkania to 60 min. na osobę, przy nieograniczonej liczbie spotkań wspierających.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi i regulaminem wsparcia coachingowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem.