Przejdź do treści

Członkinie i członkowie
Rady Szkoły Doktorskiej UJD

Przewodnicząca:

Dr hab. Alina Gil, prof. UJD – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UJD

Zastępca przewodniczącej:

Dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD – Zastępca Dyrektor Szkoły Doktorskiej UJD

Dyscyplina literaturoznawstwo:

Prof. dr hab. Adam Regiewicz
Dr hab. Artur Żywiołek, prof. UJD

Dyscyplina językoznawstwo:

Dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD
Dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD

Dyscyplina nauki fizyczne:

Prof. dr hab. Jacek Filipecki
Dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD

Dyscyplina nauki chemiczne:

Prof. dr hab. Piotr Dobrzyński
Prof. dr hab. Cezary Kozłowski

Dyscyplina historia:

Dr hab. Katarzyna Chmielewska, prof. UJD
Dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD

Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

Dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD
Dr hab. Witold Zaręba, prof. UJD

Dyscyplina sztuki muzyczne:

Prof. Jerzy Swoboda
Dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD

Dyscyplina nauki o zdrowiu:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
Dr hab. n. med, dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

Dyscyplina nauki o kulturze fizycznej:

Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
Prof. dr hab. Jacek Wąsik

Dyscyplina nauki prawne:

Dr hab. Andrzej Krasuski, prof. UJD
Dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD

Dyscyplina pedagogika:

Dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD
Dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD

Dyscyplina filozofia:

Dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD
Dr hab. Adam Olech, prof. UJD

Dyscyplina nauki o bezpieczeństwie:

Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński
Prof. dr hab. Janusz Zuziak

Przedstawiciele doktorantek i doktorantów:

Mgr Kinga Kozieł-Trąbska
Mgr Mateusz Pawełczyk
Mgr Anna Tarnowska