Przejdź do treści

REKRUTACJA PRZEZ GRANT

Do Szkoły Doktorskiej UJD może być przyjęta osoba za zgodą Rektora poza limitem przyjęć o ile:

1) jest ona beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;

2) na realizację projektu badawczego lub dydaktycznego pozyskała finansowanie

  1. a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. b) przez inny podmiot przyznający grant.

Rekrutacja ta odbywa się oddzielnie od podstawowej rekrutacji. Dofinansowanie z grantu powinno pokrywać w całości lub w znacznej części stypendium ustawowe przyznawane doktorantom szkół doktorskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 209).

Osoby zrekrutowane tą drogą stają się pełnoprawnymi doktorantami w Szkole Doktorskiej i realizują ten sam ramowy program kształcenia obowiązujący w Szkole Doktorskiej.

 

Kalendarz grantowy – projekty badawcze i stypendia