Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD

  1. Rekrutacja odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  2. Rekrutacja powinna zapewnić wyłonienie spośród kandydatów osób o najwyższych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej (naukowej i/lub artystycznej).
  3. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej.
  4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora.

 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UJD na rok akademicki  2022/2023:

zal1_11_2022_do_Uchwały Warunki_i_tryb_rekrutacji_do Szkoły_Doktorskiej_2022-2023

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Harmonogram rekrutacji:

harmonogram rekrutacji 2022_2023