Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD

  1. Rekrutacja odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  2. Rekrutacja powinna zapewnić wyłonienie spośród kandydatów osób o najwyższych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej (naukowej i/lub artystycznej).
  3. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej.
  4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora.

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
  4. Internetowa Rejestracja Kandydatów