Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD

  1. Rekrutacja odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  2. Rekrutacja powinna zapewnić wyłonienie spośród kandydatów osób o najwyższych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej (naukowej i/lub artystycznej).
  3. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej.
  4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora.

 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UJD na rok akademicki  2022/2023:

zal1_11_2022_do_Uchwały Warunki_i_tryb_rekrutacji_do Szkoły_Doktorskiej_2022-2023

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Internetowa Rejestracja Kandydatów

Harmonogram rekrutacji:

harmonogram rekrutacji 2022_2023

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych:

RK – Rekrutacja na rok akademicki 2022a (1)

Wyniki procedury rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023:

 

dyscyplina naukowa językoznawstwo: Lista rankingowa w dyscyplinie językoznawstwo

dyscyplina naukowa literaturoznawstwo: Lista rankingowa w dyscyplinie literaturoznawstwo

dyscyplina naukowa historia: Lista rankingowa w dyscyplinie historia

dyscyplina naukowa nauki fizyczne: Lista rankingowa w dyscyplinie nauki fizyczne

dyscyplina naukowa nauki chemiczne: Lista rankingowa w dyscyplinie nauki chemiczne

dyscyplina naukowa nauki o zdrowiu: Lista rankingowa w dyscyplinie nauki o zdrowiu

dyscyplina naukowa sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: Lista rankingowa w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dyscyplina naukowa sztuki muzyczne: Lista rankingowa w dyscyplinie sztuki muzyczne .

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista osób przyjętych na rok akademicki 2022/2023:

Lista przyjętych 2022-2023