Przejdź do treści

Sukces doktoranta mgr. Mateusza Pawełczyka

 

Doktorant Szkoły Doktorskiej UJD mgr Mateusz Pawełczyk zdobył drugą nagrodę w 7. konkursie dla młodych twórców, imienia Mariana Michalika:

Sukces doktoranta mgr. Jakuba Łągiewki

 

Z radością informujemy, że mgr Jakub Łagiewka – doktorant II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauki chemiczne (promotor dr hab. Iwona Zawierucha, prof. UJD) – znalazł się w gronie 10 finalistów 5. edycji konkursu „Three Minute Thesis® (3MT®)”. Gratulujemy naszemu doktorantowi znalezienia się w finale i życzymy powodzenia –  trzymamy kciuki!!!

Doktorantka Szkoły Doktorskiej UJD na spotkaniu z Parą Prezydencką RP

 

2 maja 2022 r. w Belwederze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w tegorocznym święcie wzięli udział prezesi polskich organizacji działających za granicą, działacze społeczni z różnych krajów. Ze słowami powitania zwrócili się do zebranych Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą oraz inni przedstawiciele władz państwowych.
W uroczystości wzięła również udział doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prezes organizacji społecznej „Konfederacja Polaków Podola XXI wieku” (Winnica, Ukraina) pani mgr Olena Havryliuk (dyscyplina językoznawstwo), organizatorka cyklu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom metodyki, literatury, kultury, historii.

 

Stypendium Ministra na realizację przedsięwzięć twórczych na rok 2022 dla naszego Doktoranta

 

Z radością informujemy, że mgr Wojciech Wojtuch – doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne –  znalazł się w gronie laureatów konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 rok. 31 grudnia 2021 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o rozstrzygnięciu Konkursu o stypendia Ministra na realizację przedsięwzięć twórczych lub z zakresu upowszechniania kultury na rok 2022.
W tegorocznym naborze wpłynęło 1 226 wniosków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendia 353 osobom na łączną kwotę 12 498 500 zł.Projekt mgr. Wojciecha Wojtucha polega na przygotowaniu nowego, w całości polskiego repertuaru na flet i gitarę wraz z flecistką Amelią Lewandowska-Wojtuch. Wybrane przez niego kompozycje (na podaną obsadę instrumentalną) wyłącznie polskich, cenionych twórców jak: Zbigniew Bargielski, Jerzy Bauer, Wiesław Cienciała, Leszek Wisłocki, Joanna Stępalska-Spix czy Bronisław Kazimierz Przybylski nie zostały zarejestrowane, a niektóre z nich nie doczekały się, jak dotąd, nawet prawykonania. Utwory te zostaną po raz pierwszy zarejestrowane w formie audio-video a następnie nagrania zostaną opublikowane w sieci internetowej z opracowanym komentarzem dotyczącym każdej z kompozycji. Będzie to ciekawe wydarzenie muzyczne w Polsce, w kontekście rejestracji utworów kameralnych z gitarą, gdyż będzie to pierwsza zarejestrowana kompilacja współczesnej literatury polskiej na ten skład instrumentalny w naszym kraju.
Mgr Wojciech Wojtuch – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD prowadzi prace badawcze nad nieznanym polskim repertuarem na flet i gitarę oraz literaturą na ten skład instrumentalny inspirowaną folklorem różnych narodowości i kultur.

Wyróżnienie dla doktorantki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Pragniemy poinformować, że mgr Justyna Talik otrzymała wyróżnienie na międzynarodowym konkursie: International Pyrenees Watercolour Contest & Exhibition, Midi Pyrenees France. Jest to następny międzynarodowy sukces naszej doktorantki po zakwalifikowaniu się w kwietniu do wystawy 3rd International online Art. Exhibition ”Paper as a Treasure” organizowanej przez Eco Aware Art Gallery. Mgr Justyna Talik jest doktorantką I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki, a jej promotorem jest dr hab. Bartosz Frączek prof. UJD i promotorem pomocniczym dr Agata Stronciwilk.

 

Udział doktoranta w dyscyplinie sztuki muzyczne w International Annual Russian Guitar Seminar and Festival w Iowa City

 

Mgr Wojciech Gurgul – doktorant Szkoły Dokytroskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne – był jednym z prelegentów International Annual Russian Guitar Seminar and Festival w Iowa City, które miało miejsce 19–23.05.2021 r. (w formie online). Na zaproszenie organizatora festiwalu, amerykańskiego muzykologa i gitarzysty Olega Timofeyeva, wygłosił w trakcie seminarium prelekcję zatytułowaną „Open G tuning in Poland” poświęconą polskim źródłom muzycznym – rękopisom i wydawnictwom – przeznaczonym na instrumenty strunowe szarpane w stroju G-dur: gitarę angielską w stroju „polskim” oraz gitarę rosyjską. Badania dotyczące tego zagadnienia prowadzone były w ramach programu grantowego Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy – muzyka i taniec” oraz w ramach subwencji B+R przyznanej przez Uniwersytet. Mgr Wojciech Gurgul prowadzi badania naukowe dotyczące historii i rozwoju polskiego repertuaru na gitarę w XX i XIX wieku pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD.

 

Grant-stypendium Twórcze Miasta Krakowa dla doktoranta w dyscyplinie sztuki muzyczne 

 

Z radością informujemy, że mgr Wojciech Wojtuch, doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Stypendium przyznawane jest od 1994 roku i wspiera przedsięwzięcia o charakterze artystycznym oraz inicjatywy mających na celu upowszechnienie kultury na terenie Krakowa oraz opiekę nad zabytkami. W tegorocznej edycji spośród 447 zgłoszeń wyłonionych zostało 60 laureatów. Nagrodzony projekt zakłada przygotowanie, we współpracy z krakowskim kompozytorem młodego pokolenia Michałem Lazarem, cyklu utworów na flet i gitarę inspirowanych małopolskim folklorem. Finalne kompozycje zostaną zarejestrowane w formie audio-video oraz opublikowane w Internecie. Mgr Wojciech Wojtuch prowadzi badania nad nieznanym polskim repertuarem na flet i gitarę oraz literaturą na ten skład instrumentalny inspirowaną folklorem różnych narodowości i kultur pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD.

Konferencja naukowa „Oblicza gitary w badaniach naukowych”

28-29.04.2021

 

Doktoranci w dyscyplinie sztuki muzyczne, mgr Wojciech Wojtuch i mgr Wojciech Gurgul – z ramienia Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z Katedrą Muzyki UJD – byli organizatorami I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej dla Doktorantów oraz Młodych Naukowców. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania 12 wykładów oraz 2 koncertów. Konferencja odbyła się za pośrednictwem platformy Google Meet meet.google.com/hng-foqf-taz Wszystkie wykłady dostępne na portalu YouTube do 3 maja. Informacje w mediach społecznościowych.