Przejdź do treści

Stypendium Ministra na realizację przedsięwzięć twórczych na rok 2022 dla naszego Doktoranta

Z radością informujemy, że mgr Wojciech Wojtuch – doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne –  znalazł się w gronie laureatów konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 rok. 31 grudnia 2021 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o rozstrzygnięciu Konkursu o stypendia Ministra na realizację przedsięwzięć twórczych lub z zakresu upowszechniania kultury na rok 2022.
W tegorocznym naborze wpłynęło 1 226 wniosków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendia 353 osobom na łączną kwotę 12 498 500 zł.

Projekt mgra Wojciecha Wojtucha polega na przygotowaniu nowego, w całości polskiego repertuaru na flet i gitarę wraz z flecistką Amelią Lewandowska-Wojtuch. Wybrane przez niego kompozycje (na podaną obsadę instrumentalną) wyłącznie polskich, cenionych twórców jak: Zbigniew Bargielski, Jerzy Bauer, Wiesław Cienciała, Leszek Wisłocki, Joanna Stępalska-Spix czy Bronisław Kazimierz Przybylski nie zostały zarejestrowane, a niektóre z nich nie doczekały się, jak dotąd, nawet prawykonania. Utwory te zostaną po raz pierwszy zarejestrowane w formie audio-video a następnie nagrania zostaną opublikowane w sieci internetowej z opracowanym komentarzem dotyczącym każdej z kompozycji. Będzie to ciekawe wydarzenie muzyczne w Polsce, w kontekście rejestracji utworów kameralnych z gitarą, gdyż będzie to pierwsza zarejestrowana kompilacja współczesnej literatury polskiej na ten skład instrumentalny w naszym kraju.

Mgr Wojciech Wojtuch – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD prowadzi prace badawcze nad nieznanym polskim repertuarem na flet i gitarę oraz literaturą na ten skład instrumentalny inspirowaną folklorem różnych narodowości i kultur.

Wyróżnienie dla doktorantki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Pragniemy poinformować, że mgr Justyna Talik otrzymała wyróżnienie na międzynarodowym konkursie: International Pyrenees Watercolour Contest & Exhibition, Midi Pyrenees France. Jest to następny międzynarodowy sukces naszej doktorantki po zakwalifikowaniu się w kwietniu do wystawy 3rd International online Art. Exhibition”Paper as a Treasure” organizowanej przez Eco Aware Art Gallery. Mgr Justyna Talik jest doktorantką I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki, a jej promotorem jest dr hab. Bartosz Frączek prof. UJD i promotorem pomocniczym dr Agata Stronciwilk.

Udział doktoranta w dyscyplinie sztuki muzyczne w International Annual Russian Guitar Seminar and Festival w Iowa City

Mgr Wojciech Gurgul – doktorant Szkoły Dokytroskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne – był jednym z prelegentów International Annual Russian Guitar Seminar and Festival w Iowa City, które miało miejsce 19–23.05.2021 r. (w formie online). Na zaproszenie organizatora festiwalu, amerykańskiego muzykologa i gitarzysty Olega Timofeyeva, wygłosił w trakcie seminarium prelekcję zatytułowaną „Open G tuning in Poland” poświęconą polskim źródłom muzycznym – rękopisom i wydawnictwom – przeznaczonym na instrumenty strunowe szarpane w stroju G-dur: gitarę angielską w stroju „polskim” oraz gitarę rosyjską. Badania dotyczące tego zagadnienia prowadzone były w ramach programu grantowego Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy – muzyka i taniec” oraz w ramach subwencji B+R przyznanej przez Uniwersytet. Mgr Wojciech Gurgul prowadzi badania naukowe dotyczące historii i rozwoju polskiego repertuaru na gitarę w XX i XIX wieku pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD.

Grant-stypendium Twórcze Miasta Krakowa dla doktoranta w dyscyplinie sztuki muzyczne 

Z radością informujemy, że mgr Wojciech Wojtuch, doktorant Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie sztuki muzyczne otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Stypendium przyznawane jest od 1994 roku i wspiera przedsięwzięcia o charakterze artystycznym oraz inicjatywy mających na celu upowszechnienie kultury na terenie Krakowa oraz opiekę nad zabytkami. W tegorocznej edycji spośród 447 zgłoszeń wyłonionych zostało 60 laureatów. Nagrodzony projekt zakłada przygotowanie, we współpracy z krakowskim kompozytorem młodego pokolenia Michałem Lazarem, cyklu utworów na flet i gitarę inspirowanych małopolskim folklorem. Finalne kompozycje zostaną zarejestrowane w formie audio-video oraz opublikowane w Internecie. Mgr Wojciech Wojtuch prowadzi badania nad nieznanym polskim repertuarem na flet i gitarę oraz literaturą na ten skład instrumentalny inspirowaną folklorem różnych narodowości i kultur pod opieką dr hab. Ewy Jabłczyńskiej, prof. UJD.

Konferencja naukowa „Oblicza gitary w badaniach naukowych”

28-29.04.2021

Doktoranci w dyscyplinie sztuki muzyczne, mgr Wojciech Wojtuch i mgr Wojciech Gurgul – z ramienia Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z Katedrą Muzyki UJD – byli organizatorami I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej dla Doktorantów oraz Młodych Naukowców. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania 12 wykładów oraz 2 koncertów. Konferencja odbyła się za pośrednictwem platformy Google Meet meet.google.com/hng-foqf-taz Wszystkie wykłady dostępne na portalu YouTube do 3 maja. Informacje w mediach społecznościowych.