Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Formularz zgłoszeniowy

Chcę wziąć udział w spotkaniu informacyjnym

Adres zamieszkania


Wymagane jest podanie stopnia znajomości przynajmniej jednego języka

Znajomość języka polskiego:

nie dotyczypodstawowa (A1)podstawowa (A2)średnio zaawansowana (B1)średnio zaawansowana (B2)zaawansowana (C1)zaawansowana (C2)

Znajomość języka angielskiego:

nie dotyczypodstawowa (A1)podstawowa (A2)średnio zaawansowana (B1)średnio zaawansowana (B2)zaawansowana (C1)zaawansowana (C2)

Czy studiowałeś w Polsce? (wymagane):

taknie


Czy obecnie jesteś doktorantem? (wymagane):

taknie


Typ studiów (wymagane, jeżeli dotyczy):

nie dotyczystudia doktoranckie dzienne, stacjonarneinne


Załącz pliki (w formatacie .doc, .docx lub .pdf)

Formularz nieaktywny / nieaktualny