Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

krok pierwszy:

SPOTKANIA INFORMACYJNE

maj – czerwiec 2019: spotkania informacyjne odbędą się w następujących miasta:

 • Moskwa (Rosja) => 5-6-7 czerwca 2019r. 
 • Wilno (Litwa) => 27-28 maja 2019r. 
 • Kijów (Ukraina) => 28-29 maja 2019 r.
 • Lwów (Ukraina) => 10-11 czerwca 2019r.
 • Czerniowce (Ukraina) => 12-13 czerwca 2019r.
 • Ostrawa (Czechy) => 11 czerwca 2019r.
 • Ołomuniec (Czechy) => 13 czerwca 2019r.
 • Wiedeń (Austria) => 11-12 czerwca  2019r. 
 • Berlin (Niemcy) => 5-6 czerwca 2019r. 
 • Lipsk (Niemcy) => 5-6 czerwca 2019r.
 • Drezno (Niemcy) => 7-8 czerwca 2019r.
 • Mińsk (Białoruś) => 14-15 czerwca 2019r.

Termin rejestracji na spotkania informacyjne poprzez stronę internetową programu STER: 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Terminy spotkań są  aktualizowane na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne

krok drugi:

SZKOŁA LETNIA

7-12 lipca 2019: szkoła letnia, zorganizowana na terenie UJD w Częstochowie. W programie: warsztaty językowe, wykłady, spotkania z potencjalnymi promotorami.

Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Letniej

krok trzeci:

KONFERENCJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

12-13 lipca 2019: Konferencja dla Młodych Naukowców, zorganizowana na terenie UJD w Częstochowie. W programie: prezentacja indywidualnych projektów badawczych (przez kandydatów), merytoryczna dyskusja z innymi kandydatami oraz kadrą naukową UJD, spotkanie z potencjalnymi promotorami.

Rejestracja online na Szkołę Letnią oraz Konferencję: do 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem koniecznym rejestracji jest krótki opis zainteresowań badawczych kandydata.

Informacje o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Szkole Letniej i Konferencji ogłoszone zostaną do 30 czerwca 2019 r.

UWAGA: Bezpłatne zakwaterowanie i posiłki podczas Szkoły Letniej i Konferencji dla kandydatów, którzy przedstawią najciekawsze opisy projektów.

Formularz zgłoszeniowy na Konferencję Młodych Naukowców

krok czwarty:

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Nie później niż do 10 lipca (do godz. 23:59:00) należy zarejestrować się do Szkoły Doktorskiej w serwisie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zobacz szczegóły:

 1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej

15-16 lipca 2019 r.: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD w ramach programu STER.
Informacje o przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej ogłoszone zostaną nie później niż 20 lipca 2019 r.

Rektrutacja uzupełniająca odbędzie się 23 września 2019r.