Przejdź do treści

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Józef Drabowicz
j.drabowicz@ujd.edu.pl

Syntetyczne i stereochemiczne aspekty przemian wybranych grup funkcyjnych w reaktorach okresowych i mechanochemicznych

 


Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Cezary Kozłowski
c.kozlowski@ujd.edu.pl

Zastosowanie immobilizowanych polimerowych membran do separacji jonów metali z zastosowaniem specyficznych przenośników

 


Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk
v.pavlyuk@ujd.edu.pl

Synteza, analiza fazowa, badania strukturalne oraz własności elektrochemiczne stopów układów R-Mg-{Al, Sn, Sb} (R- metale ziem rzadkich)

 


Opiekun naukowy:
dr hab. Ewa Mielniczek-Brzóska, prof. UJD
e.mielniczek@ujd.edu.pl

Badania procesów krystalizacji metodą politermiczną oraz przeciw-rozpuszczalnikową

 


Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Henryk Bala
h.bala@ujd.edu.pl

Modyfikowanie właściwości elektrochemicznych trójskładnikowych stopów typu RE-Mg-Ni wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy