Przejdź do treści

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Jagwiga Glumińska-Pawlic
j.gluminska-pawlic@ujd.edu.pl

Prawo finansowe, Prawo podatkowe
Financial law, Tax law

 


 

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Marian Grzybowski
m.grzybowski@ujd.edu.pl

Prawo konstytucyjne, Prawo porównawcze
Constitutional law, Comparative law

 


 

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Aleksander Lipiński
a.lipinski@ujd.edu.pl

Prawne uwarunkowania ochrony środowiska, geologii i górnictwa
Legal conditions of environmental protection, geology and mining industry)

 


 

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
k.skotnicki@ujd.edu.pl

Prawo konstytucyjne, Prawo porównawcze
Constitutional law, Comparative law)

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD
a.bartosiewicz@ujd.edu.pl

Prawo podatkowe
Tax law

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Michał Bartoszewicz
m.bartoszewicz@ujd.edu.pl

Prawo konstytucyjne, Ochrona praw jednostki, Historia myśli polityczno-prawnej
Constitutional law, Protection of human rights and freedoms, History of political/legal thought

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Andrzej Krasuski, prof. UJD
a.krasuski@ujd.edu.pl

Prawo administracyjne, z zakresu prawa nowych technologii, komunikacji elektronicznej, sztucznej inteligencji oraz ochrony prywatności
Administrative law, on the law of new technologies, electronic communications, artificial intelligence and privacy protection

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
b.przywora@ujd.edu.pl

Prawo konstytucyjne, Prawo porównawcze, Prawo administracyjne
Constitutional law, Comparative law, Administrative law

 


 

Opiekun naukowy:
Dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UJD
t.szulc@ujd.edu.pl

Historia państwa i prawa
History of state and law