Przejdź do treści
Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD

Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Zderzenie kultur w literaturze

Od wielu lat wielkim rozgłosem cieszy się teoria „zderzenia cywilizacji” sformułowana przez amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona. Jednym z jej kluczowych punktów jest twierdzenie, że od schyłku XX wieku, w dobie gwałtownego kryzysu tożsamości, w stosunkach międzynarodowych znacznie większą rolę od sojuszy powstałych na bazie ideologii oraz układów międzynarodowych zaczynają odgrywać przymierza określone przez kulturę oraz cywilizację. Huntington pisze, iż ludzie borykających się z kryzysem tożsamości, lgną do tych, którzy mają podobnych przodków religię, język, system wartości i instytucje, dystansują się natomiast od wszelkich odmienności. Teoria ta nabiera dużego znaczenia także wówczas, gdy w jej optyce umieścimy literaturę. Doskonałym polem badawczym są na przykład literatury polska i rosyjska. Pierwsza wyrastająca z kręgu kultury katolickiej i łacińskiej, druga z kręgu kultury bizantyjsko – turańskiej (klasyfikacja Feliksa Konecznego), a jednak położenie Polski i Rosji, doświadczenia historyczne obu krajów, decydowały o tym, że kultura Rosji, a co za tym idzie jej literatua znajdowały się zawsze w orbicie kultury i literatury polskiej. Śledzenie wzajemnych zależności i kontrowersji kulturowych w twórczości literackiej to niezwykle ciekawy obszar badawczy.