Przejdź do treści

Prof. B.Bierwiaczonek

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Konceptualizacje problemu pedofilii w kościele katolickim w amerykańskiej / irlandzkiej / australijskiej / polskiej prasie prawicowej i liberalnej oraz w mediach społecznościowych

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka dotyczącego problemu pedofilii w kościele katolickim w prasie prawicowej i liberalnej w jednym (lub więcej) z krajów, w których wystąpił on ze szczególnym nasileniem i wywołał ożywioną polemikę w prasie i mediach społecznościowych, np. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Australii lub Polsce. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak Z. Kövecses, R. Gibbs i A. Musolff. Jeśli chodzi o analizę same go zjawiska pedofilii w kościele, podstawę projektu stanowi praca Jenkins, Philip, Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis (Oxford University Press, 2001), która jest próbą opisu źródeł i form współczesnych nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich w kościele katolickim. Możliwa jest również modyfikacja projektu, tak aby skupił się on na relacji duchowny – małoletnia ofiara. Podstawą tego typu badań byłyby dostępne wyznania samych duchownych oraz ofiar księży-pedofilów, zaś ich celem byłaby próba sformułowania modelu (modeli) poznawczego tej relacji.

Podstawowa literatura:

 • Bierwiaczonek, B. (2002b) A Cognitive Study of the Concept of Love in English. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dancygier, B., Sweetser, E. 2014. Figurative language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fauconnier, G. and Turner, M. (2002) The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.
 • Jenkins, Ph.(2001) Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis. Oxford University Press.
 • Kövecses, Z. 2005. Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakoff, G. (1993) “The contemporary theory of metaphor”. In Ortony (ed.), Metaphor and Thought, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 202-251..
 • Lakoff, G. (2002) MORAL POLITICS. How Liberals and Conservatives Think. Second Edition, University of Chicago Press.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago..
 • Lakoff, G. and Johnson, M. (1999) Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.
 • Musolff, A. (2017) Metaphor, irony and sarcasm in public discourse. Journal of Pragmatics. 109, p. 95-104
 • Steen. G. (2010) A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company