Przejdź do treści
Opiekun naukowy:
Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych
ul. Dąbrowskiego 14
Częstochowa 42-200
t.chudzik@ujd.czest.pl

Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Multigraficzne aspekty procesu twórczego w grafice artystycznej

Grafika artystyczna postrzegana głównie jako element estetyczny, ekskluzywny akcent wystroju wnętrz, zmienia radykalnie swój charakter. Jej ambicją w obecnej dobie jest potrzeba wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i procesy zachodzące w społeczeństwie. Sprzyja temu m.in. rozwój nowych technologii, służących kształtowaniu obrazu, głównie technologii cyfrowej. Tematyka doktoratów realizowanych w środowisku warsztatu graficznego, działań multigraficznych i grafiki w przestrzeni publicznej powinna uwzględniać:

  1. multigraficzność w kształtowaniu obrazu w oparciu o ślad graficzny
  2. integralność grafiki artystycznej i użytkowej
  3. komunikat graficzny w przestrzeni publicznej, łącznie z uwarunkowaniami proekologicznymi, prozdrowotnymi i recyklingiem graficznym
  4. synergię z naukami ścisłymi i sztuka muzyczną, co powinno stać się znakiem rozpoznawczym i charakterystyczną cechą twórczych działań naszej jednostki
Ad 1.

Podmiotowe spojrzenie na odbiorcę , jego wpływ na stronę wizualną dzieła i uczestnictwo w nim wynika z multigraficzności metod twórczych. Ma ona stanowić twórczy napęd procesu powstawania matrycy graficznej z uwzględnieniem nowych technologii w ostatecznym efekcie szeroko pojętego obrazu graficznego.

Ad 2.

Integralność ma na celu stworzenie nowej jakości graficznej – „produktu” artystycznego, stanowiącego dzieło graficzne o wysokich walorach artystycznych, mające dodatkową wartość użytkowości. Wynika to z rozwoju nowych nurtów, m.in. street artu , body artu, wideo artu, mappingu, performance, wzornictwa czy multimediów, stanowiących nowe impulsy w procesach kreacji. Pomoże to stworzyć prace o unikatowych pod względem artystycznym cechach, a przekaz w formie komunikatu graficznego będzie mógł stanowić komentarz dot. otaczającej nas rzeczywistości.

Ad 3.

Nurty proekologiczne, prospołeczne coraz silniej wpływają na kształt grafiki, wymagając od artystów ciągłych poszukiwań. Zderzenie tradycji graficznej z najnowszą technologią cyfrową tworzy nowe pola twórcze, m.in. recykling graficzny oparty na budowie matryc z tworzyw sztucznych, materiałów z odzysku. Energia tych działań łączy doznania artystyczne z siłą przekazu społecznego. Recykling stanowiący bazę multigraficzności, dotyczy spuścizny obrazowania graficznego, wszechobecnej ilustracji, także archiwalnej, mnogości szkiców, wykresów, schematów, fotografii, które od wieków są podstawą informacji o świecie, porządkując, interpretując i wyrażając idee naukowo-badawcze twórców świata nauki, pośrednicząc w ich zrozumieniu. Ilustracja graficzna połączona w sposób nierozerwalny z tekstem naukowym czyni wiedzę o świecie łatwiej przyswajalną. Multigraficzność wynika tu z różnorodności materiału archiwalnego, wspieranego nowoczesną technologią. Współczesne technologie użyte przez doktorantów powinny uwzględniać ślad i zapis narzędzia – piętno autora – bez którego można ulec anonimowości i schematyzmowi. „Strażnikiem” jest tutaj graficzny warsztat analogowy, którego jedną z podstawowych cech jest rozwój indywidualizmu u autora.

Ad 4.

Różnorodność przedmiotowa i bogata, rozwijana w ostatnich 10 latach oferta programowa kierunku Grafika, której fundament stanowią trzy technologie warsztatowe, przedmioty projektowe i autorskie, są ważnym czynnikiem ścisłej współpracy naukowej, zachowującej element synergii z innymi obszarami badawczymi dot. głównie dyscyplin ścisłych (fizyki, biologii) oraz przede wszystkim sztuki muzycznej. Jej szczególne związki z grafiką, wspólne projekty artystyczno-naukowe kształtują pola badawcze, zakres i charakter podejmowanej współpracy, która może stać się znakiem firmowym doktoratów realizowanych na naszej uczelni.