Przejdź do treści
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: e.hurnik@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Obraz młodego pokolenia w wybranych utworach XXI wieku

Zadanie podjęte w pracy polega na zbudowaniu portretu współczesnego pokolenia – na podstawie analizy wybranych utworów, zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo. Byłaby to próba zdiagnozowania świadomości tej generacji, postaw światopoglądowych, wzorców estetycznych, więzi pokoleniowych i kształtujących je czynników. W polu uwagi winny się znaleźć terminy definiujące generację współczesną (np. za Piotrem C.: „pokolenie Ikea”), język utworów, warsztaty artystyczne wybranych pisarzy.