Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. med. Ewa Ogłodek, prof. UJD

Wydział Nauk o Zdrowiu

e.oglodek@ujd.edu.pl

 

Mechanizmy biologiczne i psychologiczne związane z zespołem stresu pourazowego

PTSD lub zespół stresu pourazowego to zestaw reakcji, które mogą wystąpić po tym, jak ktoś przeżył traumatyczne wydarzenie. Główne objawy PTSD to: Ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia poprzez niepokojące, niechciane wspomnienia, żywe koszmary i/lub retrospekcje. Może to również obejmować uczucie zdenerwowania lub intensywne reakcje fizyczne, takie jak kołatanie serca lub niemożność oddychania, gdy przypomina się sobie o traumatycznym wydarzeniu; Unikanie przypomnień o traumatycznym wydarzeniu, w tym czynności, miejsc, ludzi, myśli lub uczuć, które przywołują wspomnienia traumy; Negatywne myśli i uczucia, takie jak strach, złość, poczucie winy lub często odczuwanie przytłaczania lub odrętwienia. Osoba może obwiniać siebie lub innych za to, co wydarzyło się podczas lub po traumatycznym wydarzeniu, czuć się odcięta od przyjaciół i rodziny lub tracić zainteresowanie codziennymi czynnościami; Uczucie spięci. Może to oznaczać problemy ze snem lub koncentracją, uczucie złości lub irytacji, podejmowanie ryzyka, łatwe zaskakiwanie i/lub ciągłe wypatrywanie niebezpieczeństwa. Celem pracy będzie zbadanie różnych mechanizmów biologicznych, psychologicznych u osób z zespołem stresu pourazowego.

Post-traumatic stress disorder-related biological and psychological mechanisms

PTSD, or posttraumatic stress disorder, is a set of reactions that can occur after someone has been through a traumatic event.  The main symptoms of PTSD are: Re-living the traumatic event through distressing, unwanted memories, vivid nightmares and/or flashbacks. This can also include feeling very upset or having intense physical reactions such as heart palpitations or being unable to breathe when reminded of the traumatic event; Avoiding reminders of the traumatic event, including activities, places, people, thoughts or feelings that bring back memories of the trauma; Negative thoughts and feelings such as fear, anger, guilt, or feeling flat or numb a lot of the time. A person might blame themselves or others for what happened during or after the traumatic event, feel cut-off from friends and family, or lose interest in day-to-day activities; Feeling wound-up. This might mean having trouble sleeping or concentrating, feeling angry or irritable, taking risks, being easily startled, and/or being constantly on the lookout for danger. The aim of this study is evaluate biological and psychological mechanisms in persons with posttraumatic stress disorder history.