Przejdź do treści
Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. nadzw. UJD

Wydział Sztuki UJD
e-mail: a.polrola@ajd.czest.pl

Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Percepcja komunikatu wizualnego

Formowanie komunikatu wizualnego

Komunikat wizualny – kreacja dzieła artystycznego

Celem działań jest stworzenie pracy doktorskiej – zestawu (cyklu) oryginalnych, autorskich dzieł plastycznych. Praca doktorska powinna być zgodna z predyspozycjami i zainteresowaniami doktoranta, powinna zakreślić obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji. Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu.