Przejdź do treści

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski

Wydział Filologiczno-Historyczny UJD
Instytut Historii
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
e-mail: a.stroynowski@ujd.edu.pl

Prof. dr hab. Ryszard Skowron

Uniwersytet Śląski
Instytut Historii
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
e-mail: ryszard_skowron@onet.pl

Dyscyplina naukowa: historia

Hiszpania i jej kolonie w świetle relacji warszawskiej prasy informacyjnej czasów stanisławowskich

Temat ważny z naukowego punktu widzenia, ponieważ ten okres kontaktów Polski z Hiszpanią i jej koloniami nie jest podejmowany w polskiej historiografii. Jest on również aktualny ze względu na stworzony w UJD kierunek studiów iberoznawstwo.

Prasa w XVIII wieku stawała się podstawowym źródłem informacji o świecie. Szczególnie uwidoczniło się to w epoce stanisławowskiej, gdy liczba prenumeratorów prasy rosła, sięgając u schyłku wieku kilku tysięcy. Jej znaczenie wynikało ze stałej aktualizacji danych, pozwalających na poznanie stosunków politycznych w świecie, ale również przemian kulturalnych i gospodarczych, szczególnie interesujących najaktywniejsze środowiska szlachty i mieszczan.

Celem pracy jest:

  • określenie ilości pojawiających się doniesień,
  • określenie źródeł zdobywania informacji,
  • rzetelności przekazywanej wiedzy,
  • przedstawienie prasowego obrazu Hiszpanii im jej kolonii,
  • określenie rzetelności tego przekazu w poszczególnych pismach.

Praca wpisuje się w tematykę badań prowadzonych w Katowicach, chociaż koncentrujących się dotychczas na wieku XVII.