Przejdź do treści

dr hab. Grzegorz Żabiński, prof. UJD

Wydział Humanistyczny UJD
Instytut Historii
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

e-mail: g.zabinski@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: historia

Broń palna w państwie Zakonu Niemieckiego w Prusach

Badania nad uzbrojeniem w państwie Zakonu Niemieckiego w Prusach mają ponad 150-letnią tradycję. Dotyczy to także broni palnej, jednak wciąż daje się odczuć brak opracowania monograficznego tego zagadnienia, obejmującego czas do końca istnienia państwa zakonnego w Prusach i wykorzystującego wszystkie dostępne źródła (pisane, archeologiczne, ikonograficzne, architektura).

W związku ze stosunkowo niewielką liczbą zabytków archeologicznych związanych z bronią palną z terenu Prus z okresu istnienia państwa Zakonu Niemieckiego (pojedyncze sztuki i fragmenty broni palnej, kule i pociski, fragmenty form odlewniczych itp.), główny nacisk w rozprawie musi zostać położony na źródła pisane, ze szczególnym uwzględnieniem inwentarzy i rachunków. Należy także przeprowadzić szeroko zakrojoną kwerendę archiwalną, w tym w archiwach zagranicznych (Berlin). Rozważyć należy także możliwość zlecenia wykonania nowych analiz technologicznych nie badanych dotychczas zabytków archeologicznych związanych z tą kategorią uzbrojenia.

Głównym celem pracy będzie przebadanie roli i znaczenia broni palnej w państwie Zakonu Niemieckiego w Prusach. Omówić należy tu takie zagadnienia jak kwestie jej początków i rozwoju, rodzajów używanego uzbrojenia i oporządzenia związanego z bronią palną, problematykę technologii wytwarzania broni palnej, towarzyszącego jej oporządzenia i amunicji. Kolejnymi problemami badawczymi będą wielkość zasobów uzbrojenia w Prusach, ich rozmieszczenie i zmiany, a także zastosowanie bojowe broni palnej w wojnach toczonych przez Zakon w okresie od II połowy XIV do lat 20-tych XVI w.