Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. inż. Zygmunt Bąk, Prof. UJD

Katedra Fizyki Teoretycznej

E-mail:  z.bak@ujd.edu.pl

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki fizyczne

 

Teoria nadprzewodnictwa, efekty magnetyczne w nadprzewodnikach chiralnych. Modele dwucieczowe, kwartety elektronowe,  niezerowy moment pędu par Coopera

Klasyczne modele nadprzewodnictwa zakładają parowanie elektronów (Pary Coopera) w stanie s z zerowym orbitalnym momentem pędu oraz spinu.  W ostatnich latach eksperymenty dowodzą istnienia multipletowych par Coopera (głównie trypletowych ) z niezerowym momentem pędu i lub spinu.  Eksperymenty wskazuję też na istnienie  (przynajmniej w warstwach przypowierzchniowych nadprzewodnika) wieloelektronowych wieloelektronowych (no kwartety elektronowe) Celem badań w przedstawionym projekcie jest stworzenie jednolitego modelu nadprzewodnictwa uwzględniającego istnienie multipletowych par Coopera oraz agregatów wieloelektronowych

Theory of magnetism in chiral superconductors . Two fluid models, electron quartets, magnetic moment of the Cooper pairs

Conventional models of superconductivity relay on singlet Cooper pairs with zero angular  and spin momenta. Recent experimental data confirm appearance of multiplet (mainly triplet) Cooper pairs (at least in the proximity of interface or surface). Moreover, there can appear a few electron aggregates (e.g. electron quartets) which contribute to the formation of the superconducting state. The aim of the research is to construct unified model of superconductivity that accounts for multiplet Cooper pairs and multielectron aggregates that can undergo BEC or BCS condensation.