Przejdź do treści

prof. Jerzy Swoboda

Wydział Sztuki,
Katedra Muzyki

Adres: ul. Zbierskiego 2/4

42-200 Częstochowa

Email: j.swoboda@ujd.edu.pl

 

Problemy interpretacyjne i wykonawcze w pracy dyrygenta z zespołami instrumentalnymi i operowymi

Badania naukowe z zakresu dyrygentury mają bardzo szeroki  zakres. Mogą dotyczyć między innymi analizy działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego, przedstawiać i oceniać  metody pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu, oceniać aspekt artystyczny i pedagogiczny sztuki dyrygenckiej, badać podmiotowo-wychowawczy charakter pracy dyrygenta z zespołem, zajmować się problematyką wszechstronnej erudycji dyrygenta w pracy wychowawczej a także badać interakcje między dyrygentem a zespołem.

 

Interpretation and performance problems in the conductor’s work with instrumental and opera ensembles.

Scientific research in the field of conducting has a very wide scope.

  • They may concern inter alia, the analysis of the conductor’s activities in the process of preparing and implementing a musical work,
  • present and evaluate the conductor’s methods of work with various types of music ensemble
  • evaluate the artistic and pedagogical aspects of the art of conducting
  • examine the subject-educational nature of the conductor’s work with the ensemble
  • deal with the issues of comprehensive erudition conductor in educational work as well as to study the interactions between the conductor and the ensemble.