Przejdź do treści
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Felietonistyka Zygmunta Nowakowskiego

Przedmiotem badań byłyby felietony Zygmunta Nowakowskiego z okresu międzywojennego oraz powojennego (emigracyjnego). Do zadań podjętych w pracy należeć będzie odniesienie się do terminu felieton i ustalenie, w jakiej odmianie pojawia się u Nowakowskiego, przedstawienie tematyki poruszanej przez pisarza, określenie funkcji, jaką gatunek ten pełnił w kształtowaniu świadomości społecznej i kulturalnej, scharakteryzowanie cech języka i stylu. Uzasadniona byłaby próba określenia, jakie miejsce zajmują felietony Nowakowskiego w polskiej felietonistyce XX wieku.