Przejdź do treści

dr hab. Przemysław Jeziorowski, prof. UJD                         

p.jeziorowski@ujd.edu.pl

Katedra Muzyki

Wydział Sztuki UJD

Zbierskiego 2/4

42-218 Częstochowa

 

Dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne

Zagadnienia wykonawstwa muzyki chóralnej

Tematyka prac doktorskich z zakresu wykonawstwa muzyki chóralnej powinna dotyczyć wybitnych wykonań lub znaczących dzieł muzyki chóralnej, czy względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki chóralnej rozpatrywanych w perspektywie artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość podejmowanych szczegółowych rozważań jest nieograniczona. Bardzo ważne jest problemowe ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.