Przejdź do treści

Katedra Muzyki

Wydział Sztuki UJD

Zbierskiego 2/4

42-218 Częstochowa

 

dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD – akordeon

e.grabowska-lis@ujd.edu.pl

dr hab. Ewa Jabłczyńska, prof. UJD – gitara                           

e.jablczynska@ujd.edu.pl

dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD – fortepian

r.gawronski@ujd.edu.pl

dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD – fortepian          

b.karaskiewicz@ujd.edu.pl

dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD – fortepian                      

m.zagorski@ujd.edu.pl

 

Dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne

Zagadnienia wykonawstwa instrumentalnego

Badania z zakresu historii i dziejów najnowszych instrumentalistyki to segment kultury muzycznej o ogromnym potencjale naukowo-artystycznym. Bogactwo problematyki – od zagadnień historycznych, refleksji teoretycznych, do nowych rozwiązań sonorystycznych, brzmieniowych i interpretacyjnych – pozwala na stworzenie szerokiego spectrum działań w ramach prezentowanej dyscypliny. Zagadnienia wykonawstwa instrumentalnego obejmują całokształt problemów związanych z kreowaniem artystycznej wypowiedzi w zakresie gry na wyżej wymienionych instrumentach.