Przejdź do treści
dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD

Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.19
PL-42-200 Częstochowa
e-mail: a.majkiewicz@ujd.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3901-2140

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Wyobraźnia akwatyczna we współczesnej literaturze (polskiej i/lub niemieckojęzycznej)

Celem badawczym jest próba zdefiniowania wyobraźni akwatycznej współczesnych pisarzy. Ilościowa obecność zjawisk akwatycznych we współczesnej literaturze pozwala na konstatację, że natura (woda) stanowi strukturalnie ważne miejsce. Obrazy wody wykraczają poza realną obecność przyrody w świecie powieści. Wyobrażone formy akwatycznej natury służą nie tyle do kreowania elementów świata przedstawionego, ale przede wszystkim do przekazu intention operis jako nośnika istotnych sensów, a nawet – dzięki zdolności wody do metamorfozy – jako model literackiej kreacji.

Kolejnym celem badań jest analiza przekładów omawianych powieści celem określenia stopnia ekwiwalencji na poziomie treści w odniesieniu do fragmentów zawierających motywy akwatyczne. Ostatecznie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy realizowana różnymi środkami językowymi wyobraźnia akwatyczna została przetransferowana do kultury docelowej (tłumaczenia).

Potencjał badawczy tak zakreślonych badań wynika m.in. z możliwości zastosowania wielokierunkowych analiz i różnych praktyk interpretacyjnych, a także dzięki uwzględnieniu wielu gatunków literackich (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna).