Przejdź do treści
Opiekun naukowy / promotor:
dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych
Katedra Malarstwa
Pokój 133
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
e-mail: w.karankiewicz@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

  • Problematyka koloru i zagadnienia formy w malarstwie sztalugowym

 

  • Malarstwo i multimedia

 

  • ECO-ART – barwniki i spoiwa naturalne w działaniach malarskich

Cele kształcenia:
  • Rozwijanie przez doktoranta umiejętności posługiwania się współczesnymi środkami wyrazu artystycznego, rozwój świadomości artystycznej, poszerzanie wyobraźni, uszanowanie indywidualnej wrażliwości, formowanie nawyku korzystania z dorobku innych dziedzin sztuki – budowanie świadomości artystycznej, odpowiedzialności za postawę artystyczną „znak – i dzieło”.
  • Posługiwanie się wiedzą stanowiącą fundament twórczego działania w kreacji artystycznej. Rozwijanie świadomości artystycznej. Umiejętność wyrażania środkami plastycznymi zamierzonej idei. Operowanie kolorem i formą jako elementami budowy obrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni publicznej. Realizacja dzieła według założonej koncepcji w określonej technologii i technice.
  • Rozwijanie potrzeby czerpania z dziedzictwa kulturowego. Umiejętność ustnego i pisemnego wypowiadania się na temat sztuki (w kontekście współpracy międzynarodowej – wymagana znajomość języków obcych).
  • Aktywne uczestnictwo w międzynarodowej wymianie doświadczeń w obszarze sztuk plastycznych (czynny udział w międzynarodowej współpracy w obszarze sztuk plastycznych).
Metody:
  • Stosowanie formuły mistrz – uczeń jako podstawy pracy twórczej.
  • Analityczne i syntetyczne rozwiązywanie problemów malarskich.
  • Osobiste postrzeganie świata, własne przeżycie rzeczywistości jako droga do poszukiwania twórczego języka sztuki, wykształcenie postawy otwartej, umocowanej w tradycji.