Przejdź do treści
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: e.hurnik@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Historia w twórczości Władysława Lecha Terleckiego

Przedmiotem badań jest twórczość urodzonego w Częstochowie w roku 1933 pisarza, który ma w swoim dorobku powieści, opowiadania, reportaże, słuchowiska radiowe, dramaty.

Analiza utworów (wybranych) obejmowałaby sposoby podjęcia przez autora tematyki historycznej (Terlecki koncentrował się głównie na XIX-wiecznej historii Polski), w tym: kreacje bohaterów, postaci historycznych (np. R. Traugutt, A. Wielopolski w Powrocie z Carskiego Sioła), konfrontowanie jednostki z wydarzeniami historycznymi i z kwestiami etycznymi, formowanie się świadomości narodowej. Praca na temat Terleckiego może stanowić propozycję lektury dzieł pisarza z perspektywy współczesnej.