Przejdź do treści

dr hab. Artur Żywiołek, prof. UJD

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Historia „Tygodnika Powszechnego”

Założony w roku 1945 przez ks. kardynała Adama Sapiehę „Tygodnik Powszechny” stanowi niezwykle ważną część polskiej historii intelektualnej. Przez dziesięciolecia pismo to było areną spotkań, sporów i dyskusji wielu wybitnych intelektualistów, poetów, pisarzy, artystów. Unikalny w skali światowej fenomen „Tygodnika Powszechnego” polegał na tym, między innymi, że jego wieloletni redaktor naczelny Jerzy Turowicz skupił wokół siebie najwybitniejszych polskich intelektualistów. Wszak w „Tygodniku” publikowali twórcy tej miary co Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, a także Andrzej Bardecki, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Antoni Gołubiew, Stefan Kisielewski, Karol Wojtyła, Józef Tischner, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Leszek Kołakowski, Czesław Zgorzelski. Stałe działy tematyczne takie jak Magazyn literacki, Ucho Igielne, Rzecz Obywatelska, Historia w Tygodniku, Nowa Europa Wschodnia, Europa Środka, Cybertygodnik, Unia dla Ciebie, Apokryf, Kontrapunkt – dobitnie świadczą o tym, że pismo to pełniło ważną kulturotwórczą i formacyjną funkcję dla kolejnych pokoleń polskiej inteligencji, której losy splatały się z ważnymi wydarzeniami w historii Polski po roku 1945.