Przejdź do treści
Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD

Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Tradycjonalizm, konserwatyzm i konflikty religijne a literatura

Literatura zawsze pozostawała i pozostaje tym obszarem, w którym problematyka tradycyjnych wartości, konserwatyzmu, a także dyskursu w sprawach religijnych była bardzo żywa i aktualna.

Niniejsza propozycja tematyczna zachęca doktorantów do poszukiwań nazwisk i dzieł pisarzy i twórców, którzy programowo odżegnywali się od nowoczesnych nurtów, eksperymentów literackich i często przez to pozostawali w konflikcie z panującymi modami, trendami, a w przypadku tradycjonalistów religijnych, także reformami. Literatura prezentowana przez tego rodzaju twórców ma tę wadę (która jednocześnie pozostaje jej zaletą), że stanowi często swoista niszę w obowiązujących nurtach i tendencjach twórczych. Do tego rodzaju twórczości należy aktywność pisarska przedstawicieli takich grup religijnych jak: staroobrzędowcy, sztundyści czy purytanie, którzy poprzez swoją postawę wobec otaczającej rzeczywistości opowiedzieli się po stronie tego, co dawne i sprawdzone poprzez ich przodków. Poprzez swoją hermetyczność niejako „zmumifikowali” cechy mentalności oraz kultur, które giną w morzu nowości oraz innowacji.

Proponowany obszar badawczy dotyczy także badania twórczości pojedynczych autorów światopoglądowo opowiadających się po stronie tradycjonalizmu i konserwatyzmu.