Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych
pokój 3
ul. H. Dąbrowskiego 14
42-200 Częstochowa
e-mail: m.mielczarek@ajd.czest.pl
www.marekmielczarek.pl

Dziedzina sztuki, dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Twórcze aspekty związków między strukturami form przestrzennych a ich treściami – z perspektywy historycznej linii rozwojowej rzeźby: rzeźba, environment, installation art, performance, happening.

Świadomości współczesnego rzeźbiarza nie ogranicza już traktowanie rzeźby jako przestrzennej struktury o względnie kompletnym układzie jej elementów, podporządkowanych formie nadrzędnej nad nimi całości, a więc bez konieczności wchodzenia w formalne związki z otoczeniem. Może on spełniać się artystycznie budując geometryczne czy też bardziej obciążone treściami środowiska dla odbiorców. Może także użyć samego siebie w roli elementu swojego dzieła. Ma też możliwość włączyć odbiorców w strukturę swojego dzieła artystycznego a nawet jego otoczenie: krajobraz lub wnętrze architektoniczne. I chociaż minął już czas wielkich odkryć w tym zakresie, to rzeźbiarze nadal odczuwają potrzebę mierzenia się z przestrzenią oczekując szansy oryginalnej wypowiedzi artystycznej na jej temat w niepowtarzalności swojej wyobraźni.

Indywidualnym celem pracy jest, każdorazowo, utworzenie jednego, spójnego formalnie, oryginalnego cyklu artystycznych utworów przestrzennych- kwalifikującego się do rzeźb lub environments lub installations art lub performances lub happenings, zdolnego czy to wzruszać czy zachwycać, czy to wstrząsać odbiorcami.

Główne zagadnienia badawcze realizowane w ramach tego tematu będą obejmowały:

  • zbadanie zależności utworzonych form od rodzaju medium użytego do ich wykonania,
  • zbadanie zależności tych form od miejsca ich usytuowania,
  • zbadanie wpływu skali form na wrażenia odbiorców,
  • wykazanie adekwatności dokumentacji do rodzaju zrealizowanego cyklu,
  • wykazanie zależności między utworzonymi formami a przenoszonymi tą drogą treściami,
  • wykazanie nowości wykonanego cyklu artystycznych utworów przestrzennych na tle historycznego rozwoju świadomości przestrzeni rzeźby.