Przejdź do treści
dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski

Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Katedra Chemii Fizycznej
al. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa
e-mail: w.cisielski@ujd.edu.pl

dr Grygoriy Dmytriv

Dean of Faculty of Chemistry
Ivan Franko National University of Lviv
Kyryla i Mefodia 6, 79005 Lviv,
Ukraine
e-mail: grygoriy.dmytriv@lnu.edu.ua

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Nowe zmodyfikowane stopy oraz związki międzymetaliczne magnezu: synteza, analiza fazowa, strukturalna oraz elektrochemiczna

Stopy magnezu cechuje niewielki ciężar właściwy, duża wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka aktywność elektrochemiczną. Tę właściwości przesądzają o zastosowaniu tych materiałów w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak: produkcja samochodów, przemysł lotniczy, oraz produkcja ogniw i akumulatorów.

Dla poszukiwania nowych materiałów będą przeprowadzone badania diagramów fazowych układów metalicznych magnezu, określenie struktury krystalicznej związków międzymetalicznych oraz badania własności fizyko-chemicznych, a zwłaszcza elektrochemiczne.

Do wykonania pracy doktorskiej w tym temacie będzie opracowana również metoda syntezy stopów magnesu. Oprócz metod doświadczalnych będą wykorzystane metody obliczeniowe, a mianowicie SHELX (rozwiazywanie i udokładnienie struktur krystalicznych związków metoda monokrystaliczną), FullProf oraz FOX (udokładnienie struktur krystalicznych związków metoda proszkową), TB-LMTO-ASA (obliczanie struktury elektronowej), PANDAT (teoretyczne obliczanie diagramów fazowych). Częściowo badania będą prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Lwowskim (Ukraina) oraz Instytutem Technologicznym w Karlsruhe (Niemcy).