Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Gabryś, prof. UJD

Wydział Nauk o Zdrowiu

t.gabrys@ujd.edu.pl

 

Sportowa aktywność fizyczna i jej implikacje dla obciążenia organizmu człowieka zależnie od charakteru wysiłku, warunków zewnętrznych wieku i płci

Prace będą podejmować zagadnienia związane z oddziaływaniem obciążeń zewnętrznych na obciążenie wewnętrzne organizmu. Rejestracja danych będzie prowadzona metodami bezpośrednimi. Badani to sportowcy różnych dyscyplin sportu i w na różnym poziomie zaawansowania sportowego. Klasyfikacja obciążeń będzie opierać się na charakterze metabolicznym wysiłku.

Sports physical activity and its implications for the load of the human body depending on the nature of the effort, external conditions age and gender.

The study will address issues related to the influence of external loads on the internal load of the body. Data recording will be conducted using direct methods. The subjects will be athletes of different sports disciplines and at different levels of sports performance. Classification of loads will be based on the metabolic nature of the effort.