Przejdź do treści
Dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD

Instytut Filologii Obcych
e-mail: a.szyndler@udj.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Problemy społeczeństwa postmodernistycznego we współczesnej literaturze chrześcijańskiej

Wybitny współczesny filozof Giorgio Agamben stwierdził: „Tylko ten, kto zajmuje się metafizycznymi, religijnymi i teologicznymi paradygmatami, zrozumie współczesny świat, również w jego wymiarze politycznym.”

Ten warunek spełnia literatura chrześcijańska, która postrzega człowieka jako trójwymiarowy byt złożony z ciała, umysłu i duszy, i bada jego relacje z tymi trzema wymiarami, zwłaszcza z przestrzenią sacrum, podczas gdy literatura postmodernistyczna bardzo często „spłaszcza” obraz człowieka do dwóch pierwszych elementów.

Wielu literaturoznawców z kręgu kultury europejskiej stwierdza, że literatura chrześcijańska jest przeżytkiem i nie ma nic ciekawego do powiedzenia o współczesnym świecie i jego dylematach, że jest zwrócona ku przeszłości, a nie ku przyszłości. Należałoby zatem sprawdzić, jakie tematy podejmują autorzy zaliczani do literatury chrześcijańskiej, czy są to tematy ważne dla współczesnego człowieka oraz jakich odpowiedzi udzielają na dręczące go pytania.