Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Ewa Mandowska, prof. UJD

Instytut Fizyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza
Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
Mail: e.mandowska@ujd.czest.pl

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Badania spektralnie rozdzielczej radioluminescencji stymulowanej optycznie (OSL) wybranych fosforów nieorganicznych

Termoluminescencja (TL) i optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to niezwykle interesujące zjawiska optyczne, które możemy zaobserwować w różnych materiałach dielektrycznych. Poddając materiał stymulacji termicznej (TL) lub optycznej (OSL) obserwuje się emisję światła, czyli luminescencję. Emisja zachodzi tylko wtedy, gdy materiał był uprzednio poddany ekscytacji – np. promieniowaniem jonizującym. Dzięki temu zjawiska TL i OSL znajdują szerokie zastosowanie w dozymetrii promieniowania jonizującego (wyznaczaniu dawek) oraz datowaniu materiałów geologicznych i archeologicznych.

Celem pracy jest badanie charakterystyk spektralnych radiacyjnie indukowanej luminescencji długożyciowej OSL wybranych fosforów nieorganicznych. Pomiary będą dokonane przy użyciu nowego zestawu pomiarowego wyposażonego w podwójny lub potrójny monochromator światła stymulacyjnego. Zebrane dane doświadczalne posłużą do budowy modelu teoretycznego, który będzie opisywał kinetykę rekombinacji promienistej w tych materiałach.