Przejdź do treści

dr hab. Violetta Jaros prof. UJD,

Instytut Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

e-mail: v.jaros@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Socjolekty współczesne i dawne

Proponuje się opiekę naukową prac z zakresu charakterystyki wybranego socjolektu. Warunkiem wyodrębnienia się socjalnej odmiany języka jest istnienie środowiska społecznego, którego członkowie powiązani są silnymi więzami wewnętrznymi (zawodowymi, towarzyskimi, kulturowymi), mają poczucie odrębności w stosunku do innych grup.

 

Bibliografia (wybór):

  1. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, wyd. IV uzupełnione, Lublin 2019.
  2. Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2000.
  3. Jaros V., Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej posługującej się socjolektem CB-radiowym, „Socjolingwistyka” 29, 2015, s. 191-205.
  4. Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005.
  5. Pędzich B., Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Warszawa 2012.
  6. Piekot T., Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych 2008.
  7. Wejland A. P., Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa 1991.