Przejdź do treści

prof. dr hab. Adam Regiewicz

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Ślady sentymentalizmu w literaturze homoerotycznej

Kategoria sentymentalizmu, obserwowana przede wszystkim w mechanizmach retromanii i repetycji, jest dla współczesnej kultury jednym z popularnych zabiegów estetycznych i ideologicznych. Widoczny tak w literaturze ludowej, nowej powieści chłopskiej, wspomnieniom PRLu, jak i w narracji popkultury posługuje się dawnymi rozwiązaniami w nowych ujęciach. Do takich należy z pewnością literatura homoerotyczna spod znaku Ignacego Karpowicza czy Michała Witkowskiego. Eksponując kategorie ckliwości, łzawości i silnego wzruszenia, proza gejowska sięga po estetyką sentymentalną, grając konwencją.

Celem pracy jest wykazanie wpływów sentymentalizmu na narrację homoerotyczną, rozpoznanie wątków i tropów w polskiej prozie gejowskiej.