Przejdź do treści
prof.  dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Instytut Jezykoznawstwa
pokój 3.02
ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
e-mail: i.nowakowska-kempna@ajd.czest.pl

dr Andrzej Skwara
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Semantyka i składnia kognitywna

W nawiązaniu do tego tematu, można by było pisać rozprawę doktorską poświęconą konceptualizacji uczuć lub konceptualizacji wrażeń sensorycznych, bądź też konceptualizacji aktów intelektualnych, aktów woli i sposobów mówienia. W ramach rozprawy doktorskiej można by było podnieść również znaczenie różnych pojęć obecnych w prasie codziennej, radio, telewizji i innych środkach masowego przekazu. Szczególnym zainteresowaniem warto objąć pojęcia aksjologiczne takie jak wolność, demokracja, sprawiedliwość, uczciwość itp.

Materiał językowy mógłby dotyczyć języka polskiego i/lub innych języków słowiańskich oraz języków germańskich (język angielski, język niemiecki) bądź romańskich (język francuski, język hiszpański).