Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. n. med., dr. n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

Wydział Nauk o Zdrowiu

s.letkiewicz@ujd.edu.pl

 

Różnice w wydolności fizycznej wśród pielęgniarek w okresie menopauzy a styl życia

Liczne wyniki opublikowanych badań udowodniły, że brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na funkcjonalność wielu układów i organów człowieka, a w konsekwencji prowadzi do niepełnosprawności i upośledzenia szeregu funkcji organizmu. W oparciu o te stwierdzenia przedstawione zostaną rozważania na temat zależności między aktywnością fizyczną, a efektywnością pracy zawodowej pielęgniarek.

Differences in physical fitness among nurses during menopause vs lifestyle

Numerous results of published studies have proved that the lack of physical activity negatively affects the functionality of many human systems and organs, and consequently leads to disability and impairment of a number of body functions. Based on these statements, considerations will be presented on the relationship between physical activity and the effectiveness of professional work of nurses.