Przejdź do treści
Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki

Instytut Literaturoznawstwa UJD

e-mail: r.zawadzki@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Reminiscencje antyczne w twórczości polskich autorów

Kultura antyczna jest z jednym z najważniejszych składników kultury polskiej. Tradycja starożytna kształtowała literaturę polską na przestrzeni całej jej historii. Z dziedzictwa starożytnego adoptowano to, co stało się istotną częścią piśmiennictwa polskiego, a więc język łaciński, filozofię, przyrodoznawstwo, mitologię, poetykę i retorykę. Reminiscencje antyczne występują zatem w niezliczonej ilości utworów literackich. Wystarczy wspomnieć takich autorów jak Jan Długosz, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz oraz liczne teksty literackie inspirowane dziedzictwem greckim i rzymskim. Celem studiów jest właśnie wyszukiwanie i opracowanie owych różnorodnych reminiscencji, ewokacji, oddziaływań, wpływów, similiów antycznych przewijających się przez twórczość poszczególnych polskich autorów.