Przejdź do treści

dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: j.lawnikowska-koper@ujd.edu.pl

dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Przestrzenie życia rodzinnego w europejskiej prozie współczesnej

Zaproponowane badania mają charakter interdyscyplinarny; dotyczą kondycji współczesnej rodziny i jej obrazowaniu w europejskiej prozie współczesnej. Obejmują zatem poza rozpoznaniami o charakterze literaturoznawczym, takimi jak strategie obrazowania życia rodzinnego i zmian zachodzących w tym obszarze, także zagadnienia semantyczne odpowiadające na pytanie o sposoby manifestacji relacji w rodzinie. Współczesna europejska powieść rodzinna (punktem odniesienia może być literatura niemieckiego obszar językowego) wykracza poza dotychczasowe ramy gatunkowe powieści rodzinnej, jej istotę stanowi bowiem nie tylko odzwierciedlenie relacji rodzinnych i ukazanie pewnych linii rozwoju w odniesieniu do tradycji literatury narodowej, lecz także wrażliwe archiwizowanie zmiany globalnej z jej nieuchronnością i formami jej wyrażania (zwrot antropologiczny, zwrot przestrzenny, zwrot ku rzeczom, zwrot afektywny). W nowej powieści rodzinnej odnajdujemy tropy ważnych współczesnych dyskursów: między innymi dyskursu feminologicznego, genderowego i dyskursu memorycznego. Proponowany temat badawczy skierowany jest do literaturoznawców o zainteresowaniach socjologią literatury i antropologią kulturową.

 

Literatura:

„Literarische Familien im Fokus des Wertewandels. Zu deutschsprachigen Familien- und Generationeromanen im 21. Jahrhundert“, w: Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven, red. Anna Rutka, Magdalena Szulc-Brzozowska. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2019, s. 131-46.

Joanna Ławnikowska-Koper, Literarisierung der Familie im österreichischen Roman der Gegenwart. Berlin: Peter Lang 2018.