Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Michał Piasecki, Prof. UJD

Katedra Fizyki Teoretycznej

E-mail:  m.piasecki@ujd.edu.pl

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki fizyczne

 

Poszukiwanie nowych, zawierających lantanowce, halogenkowych materiałów perowskitowych metodą optymalizacji składu dla  zastosowań fotowoltaicznych

 

Nowe materiały perowskitowe do zastosowań fotowoltaicznych zawierające lantanowce będą poszukiwane przy użyciu optymalizacji składu chemicznego. Struktury chemiczne, które będziemy wykorzystywać jako punkt wyjścia w badaniach, to A2TeC6iA3B2C9 (A = K, Cs; B = Sb, Bi; C = Cl, Br, I), i ich roztwory stałe na ich bazie. Ponadto, jony lantanowców, takie jak Pr3 + i Dy3 +, są wprowadzane na pozycje Te i B, tworząc poziomy domieszkowe 4f i 5d są istotne dla możliwości wpływania na szerokość pasma wzbronionego, istotnego parametru dla zastosowań fotowoltaicznych. Propozycja badań ma być realizowana poprzez proces poszukiwania relacji struktura-właściwość przy wykorzystaniu obliczeń kwantowo-chemicznych metodami ab initio.

Search of the novel lanthanide-containing halide perovskite materials via composition optimalization for photovoltaic applications

 

Novel lanthanide-containing halide perovskite materialsfor photovoltaic applicationswill be explored by employing compositional engineering. The chemical models that we use as a start point for the investigations are A2 TeC6 and A3B2C9 (A=K, Cs; B=Sb, Bi; C=Cl, Br, I), and their solid solutions are investigated as well by mixing the candidates of each element variable. Most importantly, lanthanide ions, such as Pr3+ and Dy3+, are introduced to the Te and B position to form the 4f and 5d impurity levels for photovoltaic bandgap engineering. The thesis proposal is implemented by surrounding the structure-property relationship and seeking the guidance of ab initio quantum chemistry calculations.