Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Mikhail Brik

Katedra Fizyki Teoretycznej

E-mail:    brik@fi.tartu.ee

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki fizyczne

 

Tematyka badań:

Poszukiwanie nowych luminoforów domieszkowanych Mn4 + w oparciu o pierwsze zasady

Przeprowadzone zostaną obliczenia własności strukturalnych, elektronowych i optycznych luminoforów zawierających Mn4 + w celu określenia składu najbardziej odpowiedniego do dostrojenia maksimów emisji i intensywności emisji domieszek Mn4+. Takie badania mają ogromne znaczenie dla przemysłu wytwarzającego oświetlenie na bazie półprzewodników, ponieważ tego typu luminofory stanowią istotny element nowoczesnych diod LED.

 

First-principles based search for new Mn4+-doped phosphors

First-principles calculations of the structural, electronic and optical properties of the Mn4+-containing phosphors will be conducted in order to identify the most suitable composition to tune the emission maxima and emission intensity of the Mn4+ impurities. Such research is of paramount importance for the solid-state lighting industry, since such phosphors make an important part of the modern white LEDs.