Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab., prof. UJD Urszula Wójcik

Instytut Językoznawstwa

u.wojcik@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy

Temat związany z ewentualnym grantem ZJP IFP. Zakłada on przebadanie i opisanie aktualnego stanu polszczyzny mówionej w Częstochowie. Podobne badania były prowadzone w Krakowie, Katowicach i przyniosły niezwykle ciekawe efekty. Metodologia odwołuje się technik socjolingwistycznych i wszystkich instrumentów stosowanych w tego typu badaniach. Pozwala na komplementarny opis języka w odmianie potocznej (mówionej).